لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا

Internet Explorer 10 استفاده نماييد.

------------------------------------------------------------------------

دانش آموزان عزيز براي ثبت نام ((جلسات فوق برنامه مشكات)) بر روي آيكون زير كليك نماييد.

 دانش آموزان عزيز براي تكميل و يا ويرايش ((فرم استعدادسنجي)) بر روي آيكون زير كليك نماييد.

دانش آموزان عزيز براي انتخاب ((كلاس فرهنگي، هنري، مهارتي)) بر روي آيكون زير كليك نماييد.