آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، بزرگراه محمد علی جناح، بعد از خیابان سازمان آب، ابتدای ورودی بزرگراه کرج تلفن : 70-44002467 دورنگار : 44002469